11-րդ Մաթեմատիկա

Պարապմունք 1:

Կատարել դասագրքի 6; 7; 34; 41; 42 առաջադրանքները:

Պարապմունք 2:

Պարապմունք 3:

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Դասավանդողի բլոգ